Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Рамковий договір
Рамковий договір фінансової реструктуризації на сайті НБУ
 
 

Рамковий договір фінансової реструктуризаціїРамковий договір фінансової реструктуризації розроблений відповідно до положень Закону України “Про фінансову реструктуризацію” (далі - Закон) та є договором про координацію дій фінансових установ у процедурі фінансової реструктуризації боржника.


1. Сторонами цього Договору можуть бути фінансові установи (банки, у
тому числі державні банки та банки за участю держави, небанківські фінансові установи) та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який бере участь у процедурах фінансової реструктуризації боржників від імені усіх банків, до яких була введена тимчасова адміністрація або щодо яких була розпочата процедура ліквідації.


2. Цей Договір визначає взаємовідносини щодо координації дій його
сторін у всіх процедурах фінансової реструктуризації, які проводяться
відповідно до Закону.


Цей Договір не скасовує і не змінює обов'язків сторін за будь-якими
іншими договорами, укладеними ними між собою, а також між сторонами цього Договору з боржником чи третіми особами.


Цей Договір не має на меті обмеження діяльності його сторін.


3. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в
значеннях, наведених у Законі, а також в інших законах України. Якщо один і той самий термін, що використовується в цьому Договорі, має різні значення в законах України, то такий термін використовується в значенні, наведеному в Законі.


4. За цим Договором сторони зобов’язуються координувати свої дії під час процедури фінансової реструктуризації, що проводиться відповідно до Закону, на таких принципах та засадах:

 • законність;
 • добросовісність;
 • розумність;
 • узгодження дій;
 • рівноправність;
 • чесне партнерство;
 • захист інтересів один одного;
 • оперативність;
 • відкритість та прозорість співробітництва;
 • обмін інформацією та збереження її конфіденційності;
 • сумлінне виконання договірних зобов”язань.


5. У рамках координації дій сторони цього Договору зобов’язуються:

 • докладати зусиль для досягнення успішних результатів процедур
  фінансової реструктуризації;

 • добросовісно та належним чином виконувати положення цього Договору та рішення, прийняті координаційним комітетом фінансових установ (у разі його утворення), арбітражем у кожній конкретній процедурі фінансової реструктуризації;

 • обмінюватися інформацією між собою відповідно до положень Закону;

 • підтримувати ділові контакти, проводити консультації, зустрічі на
  регулярній основі для обговорення питань, пов’язаних із процедурою фінансової реструктуризації;

 • надавати боржнику нове фінансування відповідно до плану реструктуризації, затвердженого в установленому Законом порядку, за умови прийняття стороною цього Договору рішення про надання такого фінансування;

 • вживати розумних і необхідних заходів для забезпечення належного збереження та захисту предметів забезпечення (застави, іпотеки), що передані стороні цього Договору в забезпечення виконання боржником своїх зобов’язань перед нею, зберігаючи початковий пріоритет обтяжень на такі предмети забезпечення стосовно будь-якої іншої сторони цього Договору;


не обмежуватись під час координації дій дотриманням лише наявних у
цьому Договорі принципів та засад.


6. Приєднанням до цього Договору кожна його сторона надає свою згоду на передавання всіх спорів за її участю, що виникатимуть під час проведення відповідно до Закону процедур фінансової реструктуризації, на розгляд і вирішення арбітражу згідно з арбітражним регламентом, затвердженим відповідно до Закону (арбітражне застереження).


Сторони цього Договору погоджуються, що рішення арбітражу стосовно
спору буде остаточним та обоґязковим для сторін такого спору.


7. Для підписання плану реструктуризації сторони цього Договору мають
право уповноважити представника Такий представник призначається окремо щодо кожної процедури фінансової реструктуризації за взаємною згодою всіх сторін цього Договору, які є учасниками такої процедури фінансової реструктуризації.


8. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом письмового
офіційного повідомлення Національного банку України особами, зазначеними в пункті 1 цього Договору, про таке приєднання.

Цей Договір, а також перелік сторін, які приєдналися до нього, підлягають розміщенню на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.9. Кожна зі сторін цього Договору має право відмовитися від нього в
односторонньому порядку, надіславши Національному банку України письмове офіційне повідомлення у строк не менше ніж за 30 днів до відмови.


Права та обов'язки сторони цього Договору щодо процедур фінансової
реструктуризації, у яких вона бере участь до дня ії відмови від цього Договору, діють до дати завершення таких процедур фінансової реструктуризації.


10. Цей Договір діє до завершення всіх процедур фінансової
реструктуризації, що проводяться відповідно до Закону.

 

 

Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, що надав грант зі Спеціального фонду акціонерів.
Проект реалізується за адміністративної та фінансової підтримки НАБУ.